Μηχανή μετατροπής συσκευασίας IC

  • IC Packaging Converting Machine

    Μηχανή μετατροπής συσκευασίας IC

    Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός με έλεγχο υπολογιστή, μπορεί να μετατρέψει τη συσκευασία IC από Tube/Tray/ Tape σε Tape ή Tray ανάλογα με τις ανάγκες, συσκευασία με υψηλή ποιότητα και υψηλή ικανότητα UPH, Μονάδα ανά ώρα έως και 6000.