Ανάκτηση σκωριών συγκόλλησης

 • JKTECH Solder Dross Recovery Machine SD800

  Μηχάνημα ανάκτησης σκωριών κόλλησης JKTECH SD800

  Μοντέλο: SD800

  Αυτό ισοδυναμεί με μείωση της χρήσης συγκόλλησης έως και 50% για την ίδια ποσότητα παραγωγής, ο βαθμός διαχωρισμού των κραμάτων είναι έως και 98%, οικονομικός σχεδιασμός με μικρό αποτύπωμα και εύκολο στη μεταφορά. λειτουργία εκτός σύνδεσης χωρίς σκόνη, Υψηλή αναλογία ανάκτησης,γειαχωρητικότητα gh.

 • JKTECH Solder Dross Recovery Machine SD10MS

  Μηχάνημα ανάκτησης σκωριών κόλλησης JKTECH SD10MS

  Μοdel: SD10MS

  Αυτό ισοδυναμεί με μείωση της χρήσης συγκόλλησης έως και 50% για την ίδια ποσότητα παραγωγής, ο βαθμός διαχωρισμού των κραμάτων είναι έως και 98%, οικονομικός σχεδιασμός με μικρό αποτύπωμα και εύκολο στη μεταφορά. Λειτουργία εκτός σύνδεσης χωρίς σκόνη, Υψηλή αναλογία ανάκτησης, μεσαία χωρητικότητα.

 • JKTECH Solder Dross Recovery Machine SD09F

  Μηχάνημα ανάκτησης σκωριών κόλλησης JKTECH SD09F

  Mμοντέλο: SD09F

  Αυτό ισοδυναμεί με μείωση της χρήσης συγκόλλησης έως και 50% για την ίδια ποσότητα παραγωγής, ο βαθμός διαχωρισμού των κραμάτων είναι έως και 98%, οικονομικός σχεδιασμός με μικρό αποτύπωμα και εύκολο στη μεταφορά. Λειτουργία εκτός σύνδεσης χωρίς σκόνη, Υψηλή αναλογία ανάκτησης, μεσαία χωρητικότητα.