Μηχανή συγκόλλησης πλαστικών λέιζερ

  • JKTECH Laser Plastic Welding System

    Σύστημα συγκόλλησης πλαστικών λέιζερ JKTECH

    Η συγκόλληση πλαστικού με λέιζερ αναφέρεται συχνά ως συγκόλληση μέσω μετάδοσης, η συγκόλληση με λέιζερ είναι καθαρότερη, ασφαλέστερη, ακριβέστερη και επαναλαμβανόμενη από άλλες πιο παραδοσιακές μεθόδους συγκόλλησης πλαστικών εξαρτημάτων.

    Η συγκόλληση πλαστικού με λέιζερ είναι μια διαδικασία συγκόλλησης πλαστικού με χρήση εστιασμένης ακτινοβολίας λέιζερ συγκόλλησης δύο τύπων θερμοπλαστικών μεταξύ τους, το λέιζερ περνά μέσα από το διαφανές μέρος και το απορροφητικό μέρος θα θερμανθεί, το απορροφητικό μέρος μετατρέπει το λέιζερ σε θερμότητα, η θερμότητα μεταφέρει σε όλη τη διεπαφή σε τήξη και τα δύο μέρη.